x Zoeken

Emma kinderziekenhuis/AMC

Princes Maxima centrum

Groepscursussen Op koers online voor kinderen en jongeren die chronisch ziek zijn of kanker hebben gehad en voor broers/zussen en ouders/verzorgers.

In de cursussen leren kinderen voor zichzelf opkomen en hun zelfwaardering en sociaal-emotioneel functioneren wordt versterkt. Ze leren vaardigheden om positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het vinden van juiste informatie over hun ziekte, ontspanning in stressvolle situaties, het omgaan met leeftijdsgenoten en piekeren. Uit ervaring weten weet het AMC dat kinderen de cursus heel erg waarderen! Kinderen vinden het leuk om te doen en fijn om met lotgenoten onder elkaar te zijn.

De cursussen

Iedere cursus is vanuit wetenschappelijk oogpunt en met behulp van jongeren en ouders opgebouwd uit verschillende thema’s. Op Koers Online biedt cognitief gedragstherapeutische groepscursussen voor jongeren met verschillende chronische aandoeningen (ziekte-generiek) en ouders in een beveiligde online chat omgeving De cursussen bevatten leeftijdsadequate opdrachten om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven te toe te passen. In een cursus doen minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers mee. De cursussen bieden lotgenotencontact en worden begeleid door één gezondheidszorgpsycholoog en één co-therapeut.

Bekijk website

ja graag

 Online of offline

Alle Op Koers cursussen worden gegeven in het ziekenhuis of online. De online varianten van de cursuusen werden door ippo gerealiseerd. De cursussen via het internet en in het ziekenhuis verschillen inhoudelijk niet veel. De internetcursus bestaat uit 8 chatsessies en de cursus in het ziekenhuis uit 6 bijeenkomsten. Je leert er hetzelfde, alleen de manier waarop je dingen leert verschilt!

Om het effect van de cursussen betrouwbaar vast te stellen wordt onderzocht wat de effectiviteit is in twee wetenschappelijk onderzoeken. De onderzoeken werken met een loting, waarbij er een interventieconditie en een wachtlijstconditie bestaat. Er doen in totaal 9 ziekenhuizen door heel Nederland mee. Psychologen in de ziekenhuizen worden getraind in het geven van de cursus. Van deze 9 ziekenhuizen kunnen jongeren en ouders meedoen aan het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een intakegesprek en worden vervolgens geloot voor de interventie (cursus) of de wachtlijst. Om goed te kunnen meten of de cursus nuttig is voor de deelnemers, vullen de deelnemers voor en na de cursus vragenlijsten in. Als uit het onderzoek blijkt dat de cursussen effectief zijn, krijgen de personen van de wachtlijst alsnog de cursus aangeboden.