x Zoeken

KopOpOuders ‘Jij bent okay’ is een evidence-based competentieprogramma die bestaat uit een ondersteuningsgroep voor jongeren en een online oudermodule. De online oudermodule is gebaseerd op de bestaande interventie ‘Kop op ouders’ en is aangepast voor ouders van jongeren met een LVB. In een 5 delige cursus leren ouders door middel van filmpjes, tips en oefeningen wat zij kunnen doen voor hun kind.

Trimbos-instituut
Pluryn

Achtergrond

Tweederde van kinderen met LVB en gedragsproblemen heeft ouders met psychopathologie. Vaak worden de problemen verborgen gehouden voor de omgeving, waardoor sociale isolatie en gevoelens van schaamte en schuld kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot een laag competentiegevoel, internaliserende en externaliserende problematiek bij het kind. Door problemen met sociale informatieverwerking lopen zij een hoog risico deze gevoelens te ontwikkelen.