x Zoeken

De Groeifabriek is een online interventie die het geloof in de eigen kracht bij jongeren versterkt. Jongeren leren in zes sessies denken met een zgn. ‘groeimindset’. Met een groeimindset geloven jongeren dat zij de potentie hebben om verandering aan te brengen in hun leven.

De Groeifabriek is een ontwikkeld in samenwerking met Pluryn en de Universiteit van Amsterdam. De interventie is gebaseerd op het onderzoek van Carol Dweck en David Yeager naar “mindset interventies”.

Winnaar van de European Platform for Rehabilitation innovatieprijs 2014

Je eigen maatje

In het begin van de interventie kiezen de jongeren een maatje. Het maatje heet de jongeren welkom en leest alle teksten hardop voor.

Structuur

De online interventie De Groeifabriek bestaat uit zes sessies en één boostersessie. Alle sessies zijn interactief en bestaan uit een animatiefilmpje met kernboodschap, twee interactieve opdrachten en een samenvatting.

Bekijk de website van de interventie

ja graag

Welke mindset heb jij?

Bekijk de preview!